tempus + fabricatio > valorem = victoria

CRÍTICA per Gabriel Virgilio Luciani. ¡Perder el tiempo y encima procurarse un reloj para este propósito! Can Felipa, Barcelona.

Crítica d’una selecció de les obres i anàlisi de la coherència entre el concepte de l’exposició i la relació que estableix amb l’espai.