Qui treballa a la nostra Escola Massana?

per Laia Masnou Artigas

Quines són les condicions de cada treballador i treballadora de la nostra escola? Quines són les condicions materials d’aquells i aquelles professionals que acompanyen l’ensenyament i l’aprenentatge de l’alumnat? I, com és l’estructura o estructures laborals? I a partir de quines figures es construeix?

 

UNA ESCOLA ÉS UN ALTRE LLOC ON APRENEM

Aquest reportatge té un objectiu i és exposar les condicions laborals de la plantilla treballadora que fa possible el funcionament de la Massana. És a dir, traça les condicions laborals i les tasques que realitzen aquells i aquelles que -físicament, dins de l’edifici- hi treballen. De manera que a l’estudi s’ha considerat tant a una professora puntual, a qui està en l’equip directiu, com a qui neteja diàriament.

La recerca i l’estudi s’han fet mitjançant entrevistes a diferents figures i manca informació per tal de delinear una estructura general exacta i concisa. Tanmateix, el valor de l’article consisteix en posar en relleu qui treballa a l’escola i quines són les figures laborals, contracte, horaris i salari, etc, als que més o menys s’até. A més, també es tracta de traçar qui dissenya aquesta plantilla laboral, saber que hi ha una proposta de millora de les condicions laborals del professorat de grau, i qui influencia certes dinàmiques laborals, en aquest cas, el Consorci d’Educació de Barcelona i l’Ajuntament de Barcelona (i el Ministeri d’Ensenyament i el mercat laboral…).

A continuació, us adjunto un resum de les entrevistes fetes a diferents agents treballadors. (Si consulteu la nostra web, l’article en versió digital estan totes senceres). Afegir que a ninguna de les entrevistes consta el nom específic de la persona, no interessa personalitzar gaire. També s’explica què és el Consorci d’Educació de Barcelona, quines competències té envers la Massana i quines en té l’Ajuntament. I s’ha posat un gràfic explicatiu de les diferents figures laborals que trobem a l’escola. Compte amb generalitzar! Es recomana prendre aquest article com una primera prospecció.

 

ENTREVISTES:

 

SENYORA DE NETEJA, SUBCONTRACTADA

Resum: El seu càrrec és el d’encarregada de neteja i manteniment. Té un contracte de fixa discontínua amb l’empresa Ndavant, que és contractada pel Consorci d’Educació de Barcelona. Treballa uns mesos a l’any i els altres els cobra de l’atur. Les vacances que genera li són adjudicades durant el Nadal i la Setmana Santa. Cobra 830 euros i treballa 40hores setmanals, de 7.30 a 15.30. S’ocupa de la neteja de l’escola i si fa falta d’algun assumpte de manteniment. A vegades, hi ha jornades que se li queden curtes les hores i altres que no.

PROFESSOR DE TEORIA I COORDINADOR D’UNA SECCIÓ DE POSTGRAU, FUNCIONARI

Resum: És professor d’història de l’art en règim de Secundària. Té un contracte indefinit amb el Consorci d’Educació de Barcelona. I fa una jornada estàndard d’un professor de secundària, que són 37,5 hores. De les quals -en aquests moments i per les retallades- fa 20 o 19 hores de classe quan diu que seria més apropiat fer-ne 18 (que són reduïdes si s’ocupa algun càrrec de coordinació). També hi ha les de permanència al centre, unes 5 o 6 més. I unes de lliure disposició per preparar les classes o per si l’escola et necessita. Rep un sou net de 2.000 euros, dins del qual s’inclou un plus en funció dels sexennis, pels anys d’antiguitat. I un altre plus per especial responsabilitat al tenir un càrrec de coordinació i el qual a nivell salarial es tradueix en uns 100 o 200 euros.

Una de les coses que ens explica en l’entrevista és que un dels problemes és el temps que hi ha entre que un interí ocupa una plaça i quan es fa la convocatòria de concurs de la plaça; la lentitud de l’Adminstració per fer els tràmits al fer els pressupostos i decidir retrassar aquests tràmits per tal “d’estalviar-se costos”; la dificultat perquè l’Administració fixi; que només hi hagi un funcionari a l’equip directiu; que els interins hagin de treballar amb el dubte de si qui va demanar la baixa tornarà; hi ha gent de 35, 40, 45 anys que no pot acabar de fixar la seva vida, la seva estabilitat laboral.

“El nostre equip directiu, en l’època dels anys 90 als 2000 hi havia tres grans problemes a l’escola. (…) i tres, que les condicions laborals es respectessin. Els dos primers s’han aconseguit. El tercer es va millorar però és difícil perquè no és només que s’arreglin les condicions de la Massana sinó de tota l’administració pública, de tot el sistema educatiu… És un paquet molt gros. (…) ja havien quedat encaminades les dues primeres. En canvi les contractacions… almenys hem aconseguit una mica d’agilitat per a tenir professors en plantilla i també a col.laboradors”. 

COORDINADOR DE GRAU, INTERÍ  

Resum: Primer de tot és docent i després és el màxim responsable del grau universitari. També s’ocupa de la coordinació de funcions pedagògiques, acadèmiques i contractuals. És contractat per l’ajuntament de Barcelona a través del Consorci d’Educació. De manera que és un funcionari interí públic i firma cada any els nomenaments (el contracte). Les pagues són afectades per les retallades (14 pagues), aquest any no sap si és el primer que no s’apliquen i creu que ningú.na a l’escola té clara la seva nòmina. Cobra un plus per responsabilitat de 70 euros al mes, més un plus per antiguitat. En total treballa unes 60 hores setmanals, que si es divideixen els 2.000 euros que cobra li resulten uns 7’69 euros/hora.

“Tinc feina i treballo. (…). Però clar jo porto un càrrec que és molt més del que aparentment és. (…)Pensa que la Massana no era universitària, i en 15 anys ha hagut de construir una estructura que permeti la recerca, la qualitat, el PDI. I tot això s’ha hagut de pensar la manera de fer-ho, s’ha hagut d’adaptar a les estructures actuals i això genera molta feina. (…). A més, tots tenim una creença molt forta i és que l’ensenyament públic pot ser molt més bo que el privat i la única manera de canviar-ho és sabent que al principi hem de treballar molt i esforçar-nos molt per generar aquesta empatia de la feina”.

DOCENT I COORDINADOR D’UNA ÀREA DE GRAU, INTERÍ

Resum: El seu càrrec és de docent en l’àrea de teoria del grau. És interí a temps parcial i al tenir un càrrec de coordinació arriba a fer una jornada laboral completa. Subratlla que hi ha un percentatge molt petit de professorat del grau que arriba a les 37,5 hores de docència. I, en conseqüència, pot ser que el personal treballador hagi de buscar més hores de feina ja sigui amb càrrecs de gestió o treballant com a docent en altres universitats.

“Estem en una situació que si no tenim hores de gestió i la docència no ens arriba al final, tenim mitja jornada, un terç de jornada… Amb tot el que implica. Això en el món universitari passa molt. (…) Diguéssim que s’ha normalitzat aquest tipus de precarització perquè això no deixa de donar molta feina per a intentar arribar a un sou que et permeti viure, pagar el lloguer i tot això… La inseguretat que causa pot ser que d’un any a l’altre hi puguin haver modificacions. (…). Pots haver de treballar en dos llocs, si no tens tanta sort en tres o en quatre. El que passa és que la càrrega de feina que implica treballar en un lloc o treballar-ne en dos o tres és molt diferent”.

En l’entrevista completa ens informa sobre el pla de millora de les condicions laborals del professorat de grau que s’està començant a negociar aquests dies amb el Consorci d’Educació de Barcelona, l’Ajuntament de Barcelona, alguns sindicats i l’escola. Alguns dels objectius d’aquestes millores es garantitzar que “no li vagi el treball d’un any a l’altre, que tots els que entrin que sàpiguen amb què pot comptar i amb què no”; que el professorat sigui considerat com a PDI, professorat docent i investigador; que hi hagi una plantilla força consolidada i amb un percentatge de professorat amb jornades completes; que es facin projectes de recerca en equip i amb la garantia de finalitzar la investigació.

ENTREVISTA A UN CONSERGE, SUBCONTRACTAT

Resum: Treballa com a conserge. Amb un contracte indefinit després de cinc anys de tenir contractes temporals. Qui el contracta va canviant, el que és manté és que és una empresa subcontractada pel Consorci d’Educació. “I funciona de manera que cada cinc anys el Consorci d’Educació fa la demanda de 3 places a consergeria i aquests tres treballs entren en una subhasta (en un concurs públic) i l’empresa que menys pagui o menys no se que… és l’escollida. Llavors l’empresa que guanya el concurs és la que ens manté a nosaltres, és la que compra els tres treballs amb els tres treballadors”. En total fa 8 hores diàries i 40hores setmanals. Cobra un total de 850 i 12 pagues, sense cap paga extra.

“La anterior empresa, ésta nos quitaba hasta los días. Nos decían que nosotros cobrábamos mucho y no les salía rentable. Entonces la manera que les salga rentable es descontándonos a nosotros días, robándonos vaya. Con esta última empresa fuimos a juicio y en la previa me quitaron todos los cargos que me habían puesto”.

DOCENT DE GRAU, ARA INTERINA ABANS COL.LABORADORA

Resum: És professora de grau universitari. La contracta el Consorci d’Educació de Barcelona com a interina de febrer a agost. Per primer cop li “paguen l’estiu, vacances, diguem-ne”. Porta sis anys treballant amb l’escola. El primer any li van fer contracte com a interina i els següents com a autònoma, com a docent col.laboradora amb l’escola. Això significa que facturava les assignatures i les hores que feia, pagava la seguretat social i passava les factures de febrer a juny. Algun cop l’havien agafat per fer substitucions amb contracte. Portava uns anys demanant el contracte d’interinatge i des de l’any passat que el té, amb dues assignatures. Abans cobrava aprox. 39 euros l’hora com a professorat autònom. Ara no ho sap exactament perquè li fan un pac mensual pels dies totals que té cada mes. Ve dos dies a la setmana a l’escola i les seves tasques són les de preparar les dues assignatures que ensenya. O sigui, preparar la guia docent de cada assignatura, fer el seguiment dels estudiants, les correccions, les avaluacions… I fer unes hores de permanència en el centre.

“Una demanda adequada seria que tothom pogués tenir un contracte d’interinatge des del principi. (…). Però és un problema que ve directament del consorci i segurament que ells estan intentant regular contractes, plantilla i tot plegat”.

 

PERFILS DE CONTRACTACIÓ

A partir de la informació obtinguda en aquest seguit d’entrevistes s’ha realitzat una taula amb les diferents figures de les persones que treballen a l’escola. En aquest hi consta els diferents tipus de contracte i contractant, quantes hores té la seva jornada laboral, etcètera. També hi ha una curta explicació de cada tipus.

GRÀFIC 1. 

Captura de pantalla 2018-06-11 a les 1.11.53

Funcionariat públic:

És qui treballa en una institució pública i ha passat per un procés de selecció obert i públic. És a dir, és una persona que ha fet unes oposicions, un examen; i un cop aprovat i amb uns mèrits se la contracta amb les condicions d’indefinida. Una altra característica laboral és que és un contracte laboral molt blindat i entre altres, fa que sigui molt difícil l’acomiadament, no impossible; amb la fi de protegir dels diferents canvis polítics de govern a qui executa funcions públiques. Llavors els deures del funcionariat és atenir-se a la llei i complir el seu treball i defensar-lo si cal.

Posem un exemple extret d’una entrevista. “Si treballes en l’àmbit d’administració de l’ajuntament i et ve el polític de torn i et diu que has de fer determinada Martín-Gala i aprovar una factura. Tu pots dir que no, que aquesta factura necessita unes firmes i jo no l’aprovo. La funció del funcionari és fer complir la llei i per això ha d’estar per sobre dels canvis polítics.”

*Les oposicions es fan depenent dels sindicats i del govern. L’administració sol ser lenta.

**Resulta que en el grau universitari no té sentit que hi hagin funcionaris perquè tot i ser uns estudis públics només es fan aquí. En conseqüència, resulten ser uns estudis amb un públic amb excepcionalitat i el concepte universal del funcionari topa amb el concepte exclusiu del grau. Per això no sortiran places de docència en el grau.

*** A l’escola cada cop tenim menys funcionaris, es jubila gent i no s’han cobert les places. També s’han de convocar places perquè els interins passin a ser funcionaris.

Funcionariat interí públic:

El ser interí representa un funcionari que està esperant que surtin places. Cada any s’ha de renovar aquest interinatge, perquè està ocupant un lloc que hauria d’ocupar un.a funcionari.a. Llavors, fins que no es treguin places cobreix una vacant. Mentrestant, no canvien les condicions laborals cada cop que és renovat el contracte i es va acumulant antiguitat.

Per altra banda, en els cas dels interins també es fan unes oposicions, s’obtenen uns mèrits (sistema meritocràtic) i entres en unes llistes. I quan l’escola necessita un interí va a aquelles llistes i escull el millor o fa una entrevista amb els tres millors per veure quin s’ajusta més al perfil. Aquest es contractat pel temps de baixa d’una persona determinada i pot passar que acabi ocupant temporalment la plaça d’una persona que s’acaba jubilant.

Col·laborador.a autònom.a:

És professorat contractat mitjançant un contracte laboral puntual. Aquest consten com a autònom.es que vénen a fer una determinada feina, a cobrir unes necessitats o un perfil molt concret. Es paguen les hores de docència i les de permanència al centre corresponents, no estan coberts ni els dies de festa ni les vacances ja que corren a càrrec de l’autònom.a. La contractació de determinat professional és una decisió presa des de la pròpia direcció.

Mestre de taller:

És una figura contractual de secundària, és qui no té una titulació universitària però coneix molt una tècnica determinada i està al taller. No es tenen dades exactes de si queda encara algun.a mestre de taller, però resulta que hi ha gent com a mestre de taller i cobrant com a tal (de grau cap).

 

RELACIONS CONTRACTUALS I ALTRES INSTITUCIONS

En aquest darrer apartat, s’explica breument quines són les relacions entre les diferents institucions involucrades en la contractació i disseny de la plantilla de la Massana. I quines competències té el Consorci en donar treball aquí a la Massana i quines té l’Ajuntament. Tanmateix, per manca de temps no hi figuren els sindicats, sobre amb quins es té contacte i quina relació es manté amb ells.

Consorci d’Educació de Barcelona

Es tracta d’un òrgan mixt, hi està l’Ajuntament de Barcelona i la Generalitat de Catalunya. És un òrgan de gestió per tal d’afrontar la magnitud de l’àrea metropolitana de Barcelona i la ciutat de Barcelona pròpiament. Per a donar una idea de la seva magnitud, posem que la quantitat de docents que hi ha a l’àrea metropolitana és més o menys la mateixa que a la resta de Catalunya.

És un cos executiu que només gestiona les nòmines i contractes de qui treballa dins de l’Escola Massana. Antigament, el paper que ara desenvolupa el Consorci, el duia a terme l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona i abans el patronat Escola Massana. El patronat es va dissoldre aproximadament l’any 91 en l’Institut, d’àmbit municipal. I el 2007 es va convertir en l’actual Consorci.

Ajuntament de Barcelona

L’Ajuntament va cedir responsabilitat absoluta en la gestió de nòmines i de contractes al Consorci, del qual n’és titular. Tanmateix, la Massana i el funcionariat i personal interí que hi treballa està negociant amb aquest òrgan els canvis en els tipus de contractació de grau ja que formen part del cos d’agents públics de l’Ajuntament.

 

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s