Casi quemo el campanario…

Por Raúl Páez Rodríguez

El fuego es el elemento que todo lo anima, a quien todo debe su ser, principio de la vida y la muerte, de la existencia y la nada, obra por si mismo, poseyendo la fuerza de la realización.
Reynier. (1787).

L’EDUCACIÓ DEL PLAER

Per Marina Beltran Vellvé
Una reivindicació a favor de l’educació sexual i el necessari canvi de mentalitat respecte a la visió del sexe a favor de l’experimentació i la recerca del plaer.

Fenomen fotollibre

Aquest març passat, es va inaugurar al CCCB una exposició titulada “Fenomen Fotollibre”. Un títol sorprenent. Quan ens referim a alguna cosa com a fenomen, el més sovint, és per parlar d’un fet que es manifesta per si sol i que ens sorprèn per algun motiu. Si el fenomen és el fotollibre, la sorpresa ve donada pel creixement i èxit que aquest objecte està suscitant dins l’era digital en la qual vivim.

LA MIMESIS EN LAS PLATAFORMAS SOCIALES

Por Maria Freire
Actualmente nos encontramos envuelt@s en una gran red de plataformas cyberneticas. Nos comunicamos, y nos mostramos. ¿Como nos afecta psiquicamente dichos modos de comunicación con la comunidad de uso de dichos espacios virtuales?